data

2018

miejsce

Solec Zdrój

powierzchnia

4 obszary miasta

inwestor

praca na konkurs organizowany przez gminę Solec-Zdrój

zespół

Wojciech Sumlet
Anna Czyż
Maciej Pitek

współpraca

Olga Kempa-Krzysztofik
Zofia Dybiec

faza

koncepcja – Praca konkursowa dla tematu: Wykonanie koncepcji architektonicznej wybranych obiektów zadania „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”

typ

#przestrzeń publiczna

HSA - Przebudowa czterech obszarów w Solcu-Zdroju

Projekt terenu zalewu zakłada stworzenie piaszczystej plaży miejskiej i kąpieliska, po północnej stronie jeziora, wraz z promenadą, przy której zaprojektowano małe obiekty usługowe w pawilonach modułowych, budynek obsługi kąpieliska, plac zabaw, zadaszoną wiatę wielofunkcyjną i parking.

Jezioro nacięte jest molem zanurzonym w części pod taflą wody. Molo posiada przeszklony sufit i kończy się wyniesioną nad taflę wody platformą widokową.

HSA - Przebudowa czterech obszarów w Solcu-Zdroju
HSA - Przebudowa czterech obszarów w Solcu-Zdroju
HSA - Przebudowa czterech obszarów w Solcu-Zdroju
HSA - Przebudowa czterech obszarów w Solcu-Zdroju

Projekt terenu parku zdrojowego zakłada stworzenie „Soleckiego parku doświadczeń” opartego na wzbudzaniu ciekawości odwiedzających, poprzez stymulację pięciu zmysłów bodźcami wywołującymi zaciekawienie, fascynację i ukojenie zarazem. Projekt zakłada przywrócenie zbiorników wodnych w terenie osuszonym agresywną melioracją.

HSA - Przebudowa czterech obszarów w Solcu-Zdroju
HSA - Przebudowa czterech obszarów w Solcu-Zdroju
HSA - Przebudowa czterech obszarów w Solcu-Zdroju
HSA - Przebudowa czterech obszarów w Solcu-Zdroju
HSA - Przebudowa czterech obszarów w Solcu-Zdroju

Projekt terenu za szkołą zakłada stworzenie wnętrza urbanistycznego przy pomocy nasadzenia zieleni wysokiej w pobliżu granicy działki i stworzenie połączeń obszaru z terenem szkolnym. Wewnątrz zorganizowana jest siłownia zewnętrzna zintegrowana z sadem. Bo owoce i gimnastyka to samo zdrowie.

HSA - Przebudowa czterech obszarów w Solcu-Zdroju
HSA - Przebudowa czterech obszarów w Solcu-Zdroju
HSA - Przebudowa czterech obszarów w Solcu-Zdroju
HSA - Przebudowa czterech obszarów w Solcu-Zdroju

Projekt obszaru śródmiejskiego zakłada stworzenie salonu miejskiego na deptaku wyłączonej z ruchu kołowego części ulicy 1-szego Maja. Oś deptaku zostaje skorygowana aby jej zamknięcie znajdowało się na budynku uzdrowiska. Po przeciwnej stronie oś zostaje zakończona akcentem na wysokości siedziby urzędu gminy. Wschodnia pierzeja deptaku zostaje dogęszczona zielenią wysoką w celu stworzenia wnętrza o charakterze parkowym. Dodatkowo zostaje utworzony na niej pas pawilonów mobilnych o funkcjach handlowej, rekreacyjnej, edukacyjnej, wystawczej, oraz integracyjnej o dużej mobilności i możliwości dostosowania poszczególnych modułów do chwilowych potrzeb mieszkańców. Deptak posiada fontannę wbudowaną w powierzchnię posadzki o strumieniach pionowych tryskających na wysokość do 3m ponad poziom gruntu.

HSA - Przebudowa czterech obszarów w Solcu-Zdroju
HSA - Przebudowa czterech obszarów w Solcu-Zdroju
HSA - Przebudowa czterech obszarów w Solcu-Zdroju

Galeria