data

2021-2023

miejsce

Prudnik, ul. Tkacka

powierzchnia

1400 m²

inwestor

Gmina Prudnik

zespół

Wojciech Sumlet
Marta Lichaczewska
Anna Czyż
Tomasz Folwarski

współpraca

faza

projekt koncepcyjny
projekt budowlano-wykonawczy

typ

#przestrzeń publiczna
#użyteczność publiczna
#wnętrza
#inwentaryzacja 3D

Międzypokoleniowe Centrum Integracji w Prudniku

Międzypokoleniowe centrum integracji to budynek użyteczności publicznej , przebudowany z istniejącego budynku przy ul. Tkackiej 1 w Prudniku.

Zarówno sam budynek przed przebudową jak i okoliczne obiekty, stanowią mało estetyczny i niereprezentatywny obszar, pomimo niedalekiej odległości od ścisłego centrum. Projekt zakłada przebudowę z rozbudową istniejącej bryły, a także zmianę zagospodarowania terenu i wzbogacenie obszaru o tereny zielone i rekreacyjne.

Stan istniejący

Bryła projektowanego budynku stanowi kontrast dla otaczającej zabudowy, a jednak nawiązuje do istniejącej formy oraz tradycyjnych materiałów. Rzut istniejącego budynku założony jest na planie prostokąta, zwróconego dłuższym bokiem wzdłuż ul. Tkackiej. Fasada dzieli się na część parteru, odciętego daszkiem, z nowoczesnymi betonowymi płytami oraz część właściwą okrytą ceramicznymi kształtkami o pionowej artykulacji. Dodatkowo zaokrąglone narożniki nadają miękki charakter budynku. Wewnętrzny dziedziniec nawiązuje do miękkich zakończeń bryły, jest dostosowany dla osób  niepełnosprawnych, a także zawiera sporo udogodnień.

Wejście do budynku jest zaprojektowane w taki sposób by zapraszać osoby zmierzające do obiektu od różnych stron. Główne wejście pozostaje w tym samym miejscu. Zaprojektowano dodatkowo strefę wejściową dla osób niepełnosprawnych od strony południowej, z bezpośrednim dostępem do windy. Zaokrąglony narożnik oraz zadaszenie przyciąga wzrok, a dodatkowo projektowana zieleń uatrakcyjnia przestrzeń.

Galeria