data

2013

miejsce

Kraków, ul. Grodzka 1

powierzchnia

inwestor

prywatny

zespół

Wojciech Sumlet

współpraca

faza

Inwentaryzacja

typ

#użyteczność publiczna
#inwentaryzacja 3D
#zabytki

HSA - Inwentaryzacja 3D Grodzka 1

Inwentaryzacja 3D wykonana w oparciu o skaning laserowy

Model 3D pozwala na generowanie dowolnej ilości przekrojów i sprawdzanie miejsc niedostępnych w klasycznej inwentaryzacji 2D

HSA - Inwentaryzacja 3D Grodzka 1
HSA - Inwentaryzacja 3D Grodzka 1
HSA - Inwentaryzacja 3D Grodzka 1
HSA - Inwentaryzacja 3D Grodzka 1
HSA - Inwentaryzacja 3D Grodzka 1

Z modelu 3D generuje się klasyczną inwentaryzację 2D która gwarantuje 100% wewnętrznej spójności pomiędzy rysunkami i modelem.

HSA - Inwentaryzacja 3D Grodzka 1
HSA - Inwentaryzacja 3D Grodzka 1

Galeria