data

2021-2022

miejsce

Muszyna

powierzchnia

2600 m²

inwestor

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

zespół

Wojciech Sumlet
Anna Czyż
Tomasz Folwarski
Mikołaj Zamaryka

współpraca

faza

projekt koncepcyjny
projekt budowlany

typ

#przestrzeń publiczna
#użyteczność publiczna

Zadaniem był projekt parkingów automatycznych w miejscowości Muszyna. Zaproponowaliśmy zastosowanie systemu kubaturowego opartego o obracające się platformy na samochody.

HSA Parkingi automatyczne w Muszynie
HSA Parkingi automatyczne w Muszynie
HSA Parkingi automatyczne w Muszynie

Z uwagi na ochronę konserwatorską obszaru, oraz dyskusyjne walory estetyczne pionowych platform samochodowych, uznaliśmy za niezbędne, aby system parkingowy został obudowany ścianami ażurowymi, których wyłączną funkcją jest estetyka.

Zgodnie z art 3, ust 2 ustawy Prawo Budowlane budynkiem jest „taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

Proponowane konstrukcje ażurowe nie mają dachu, a zatem nie są budynkami w rozumieniu przepisów techniczno-budowlanych.

HSA Parkingi automatyczne w Muszynie
HSA Parkingi automatyczne w Muszynie
HSA Parkingi automatyczne w Muszynie
HSA Parkingi automatyczne w Muszynie
HSA Parkingi automatyczne w Muszynie

Galeria